slogan2

Прийнято рішення про зміну Адміністратора ВНПФ "Дністер"

11/02/2009

Повідомляємо про те, що 02 листопада 2009р. відбулося засідання Ради  непідприємницького товариства  відкритого  недержавного пенсійного фонду “Дністер” на якому ухвалили розірвати договір №3 про адміністрування недержавного пенсійного фонду від 28.03.2008р. з ТзОВ КУА “Портфельні інвестиції” та укласти новий договір про адміністрування ВНПФ “Дністер” з ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ».

Відомості про Адміністратора, який передає систему персоніфікованого обліку:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Портфельні інвестиції»;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №207371 від 08.12.2003р.;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: 32713118;

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: серія АВ №466729, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 11.08.2009р., строк дії з 24.03.2008 – безстрокова;

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: реєстраційний номер 17100749, серія АА № 14 від 12.08.2009р.;

Банківські реквізити: р/р 26506000741401 в банку ВАТ «АСТРА БАНК» у м.Києві, МФО 380548;

Місцезнаходження: 79037, м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 212;

Контактні телефони: (032)244-84-23, факс (032)244-84-22;

Адреса електронної пошти: office@portfinvestment.com

Керівник: Директор Мельник Віктор Анатолійович.

Відомості про Адміністратора, який приймає систему персоніфікованого обліку:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 №212285 від 08.12.2008р.;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи: 34690716;

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: серія АБ №115994, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.12.2008р., строк дії з 22.05.2007 – безстрокова;

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: реєстраційний номер 17101924, серія АА № 43 від 23.12.2008р.;

Банківські реквізити: р/р 2650526 в банку ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк», МФО 322755;

Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40;

Контактні телефони: (044)200-10-60, факс (044)200-10-61;

Адреса електронної пошти:info@ukrfunds.com.ua

Керівник: Генеральний директор Захараш Тетяна Іванівна.

Також повідомляємо Вас, що передача системи персоніфікованого обліку буде відбуватись з 23.11.2009р. по 27.11.2009р., протягом цього терміну  операції в системі персоніфікованого обліку не проводяться.  

Копія протоколу №23 від 02 листопада 2009 року засідання ради  НТ ВНПФ “Дністер”