slogan2

Про Недержавний Пенсійний Фонд "Дністер"

У країнах, що мають досвід недержавного пенсійного забезпечення. недержавні пенсійні фонди є найбільшими інвесторами, які дають можливість отримати гідні додаткові пенсії шляхом особистих вкладів приватних осіб або через пенсійні відрахування підприємств на користь своїх працівників.

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД “ДНІСТЕР” (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №374225 серії А00, свідоцтво про реєстрацію фінустанови ПФ №13 від 28.10.2004, ЄДРПОУ 33074085) створений у відповідності до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”  з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних коштів на користь фізичних осіб учасників, якими можуть бути будь-які фізичні особи, незалежно від місця та характеру їх роботи, а також коштів роботодавців на користь учасників та здійснення пенсійних виплат.

Засновником НТ ВНПФ "Дністер" є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС-95" (ЄДРПОУ 23512911, місцезнаходження - 02166, Україна, м.Київ, Проспект Лісовий, будинок 39-А)

Діяльність НТ ВНПФ “Дністер” грунтується на таких основних принципах:

 • заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;
 • добровільності участі фізичних осіб у Фонді та вибору виду пенсійної виплати; 
 • добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників;
 • рівноправності всіх учасників Фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;
 • розмежування та відокремлення активів Фонду від активів засновників і роботодавців-платників, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;
 • визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду;
 • цільового та ефективного використання пенсійних коштів;
 • відповідальності осіб, що надають послуги пенсійному фонду і діють від його імені, за порушення норм, передбачених законом та іншими нормативно-правовими актами та відповідними договорами.

Склад Ради Фонду:

 • Штойко Сергій Віталійович - Голова Ради Фонду;
 • Коновалов Денис Олександрович - Член Ради Фонду;
 • Захараш Тетяна іванівна - Член Ради Фонду;
 • Тарасенко Анна Олександрівна - Член Ради Фонду;
 • Кришталь Наталія Петрівна - Член Ради Фонду.