slogan2

ADMIHICTPATOP

Однією з ключових фігур системи недержавного пенсійного забезпечення є адміністратор недержавного пенсійногого фонду.
У відповідності до ЗУ “Про недержавне пенсійне забезпечення”  вагому частину функцій щодо забезпечення діяльності НПФ покладено саме на адміністратора  недержавного пенсійного фонду.

Адміністратор від імені пенсійного фонду:

  • укладає від імені  фонду пенсійні контракти;
  • веде персоніфікований облік учасників пенсійного фонду;
  • веде облік пенсійних внесків та пенсійних виплат;
  • укладає договори на виплату пенсій на визначений термін;
  • надає агентські та рекламні послуги;
  • виконує та забезпечує виконання інших функцій, передбачених законодавством.

Адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за своїми зобов’язаннями перед пенсійним фондом, з радою якого він уклав договір про адміністрування, всім майном, що належить йому на праві власності. Відшкодування збитків, завданих адміністратором, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а у разі недостатності фонду – за рахунок іншого майна адміністратора.Адміністратором  ВНПФ “Дністер” є Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» – свідоцтво про реєстрацію фінансової установи АА №43 видане 23.12.2008 р., ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів АБ №115994, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.12.2008 р. термін дії з 22.05.2007р. безстрокова.