slogan2

Компанія з управління активами

Інвестування активів НПФ в економічно вигідні проекти є основним завданням компанії з управління активами. Аналізуючи ринок фінансових інструментів, КУА формує інвестиційний портфель  пенсійного фонду відповідно до інвестиційної декларації, затвердженої радою фонду та діючого законодавства, з метою отримання прибутку. 

Компанія з управління активами пенсійних фондів несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов’язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення законодавства, порушень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами, всім майном, що належить їй на праві власності. Збитки, завдані учасникам фонду внаслідок порушень, відшкодовуються за рахунок резервного фонду компанії з управління активами, а у разі недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна КУА. 
 
Компанією з управління активами ВНПФ “Дністер” є товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Портфельні інвестиції” – ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) АД №034371 видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.05.2012 р. термін дії з 28.05.2012 р. необмежений.