slogan2

Банк - зберігач

Функцію зберігання активів недержавного пенсійного фонду у різних формах покладено на банк, який має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Банк-зберігач відкриває та веде рахунки пенсійного фонду, приймає, передає (переводить), обліковує та забезпечує зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи, здійснює контроль щодо дотримання норм законодавства та інвестиційної декларації компанією з управління активами при провадженні діяльності з управління активами пенсійного фонду, виконанує інші функції, передбачені законодавством. Зберігач не може використовувати активи пенсійного фонду, які знаходяться на рахунках фонду, як кредитні ресурси.

Зберігачем ВНПФ “Дністер” є Публічне акціонерне товариство "Укргазбанк" (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АЕ№263238 від 12.10.2013 р. строк дії необмежений).