slogan2

Аудитор

З метою підвищення рівня прозорості, відкритості та забезпечення достовірності річної фінансової звітності та спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду не рідше, ніж один раз на рік проводиться аудиторська перевірка діяльності песійного фонду.  Результати такої перевірки підлягають оприлюдненню  в порядку, визначеному ЗУ “Про недержавне пенсійне забезпечення”. 
Державна комісія  з регулювання ринків фінансових послуг України встановлює вимоги до аудиторів, які здійснюють аудит юридичних осіб – суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення.

Аудиторська перевірка Відкритого недержавного пенсійного Фонду “Дністер” проводиться на підставі догвору, укладеного з ТОВ "Аудиторська фірма ІОН-АУДИТ". 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4618 видане Рішенням Аудиторської палати України №295/3 від 26.06.2014, термін дії до 26.06.2019р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, №0157 від 10.09.2015р.;