slogan2

Гарантії

Захист пенсійних накопичень в першу чергу відбуваються завдяки системі, створеній державою.

Всі пенсійні накопичення є власністю учасників пенсійного фонду з моменту зарахування (персоніфікації) коштів на індивідуальні пенсійні рахунки. Захист пенсійних активів забезпечується шляхом:

  • розмежування повноважень надавачів послуг НПФ (зокрема, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача), а також обов’язкове відокремлення активів засновників пенсійного фонду, роботодавців-вкладників та надавачів послуг НПФ;
  • шляхом жорсткого контролю за використанням активів НПФ та за діяльністю адміністратора, компанії з управління активами, зберігача зі сторони Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • шляхом встановлення вимоги щодо диверсифікованості  напрямків інвестування пенсійних активів;
  • повної прозорості діяльності НПФ, адміністратора, компанії з управління активами (за допомогою системи звітування та оприлюднення інформації про діяльність в ЗМІ);
  • державного контролю за цією сферою.

Активи пенсійного фонду не можуть бути предметом застави, на них не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація , якщо вони сформовані з коштів, отриманих на законних підставах. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями засновників пенсійного фонду, роботодавців-платників, компанії з управління активами, адміністратора, зберігача пенсійного фонду. Пенсійні ативи не можуть відчужуватися безоплатно.
Суб’єкти, що надають послуги пенсійному фонду, несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями перед пенсійним фондом усім майном, що належить їм на праві власності. Кожен з них зобов’язаний сформувати резервний фонд в розмірі, передбаченому законодавством.