slogan2

Послуги

Запрошуємо до співпраці всіх, хто задумується про своє майбутнє та майбутнє своїх працівників.

НТ ВНПФ "Дністер" надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних коштів на користь фізичних осіб учасників відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Участь в недержавному пенсійному фонді дає Вам, як роботодавцю, наступні можливості:

 • стимулювати працівників завдяки додатковим пенсійним відрахуванням. Розміри відрахувань на користь працівників формуються виключно за Вашим рішенням, із можливістю врахування віку працівників, стажу роботи, займаної посади, тощо;
 • підтримати позитивний імідж підприємства, забезпечуючи працівникам додатковий соціальний захист шляхом недержавного пенсійного забезпечення. Таким чином Ваше підприємство набуде статусу підприємства, яке реально піклується про своїх працівників;
 • завдяки ефективному стимулюванню зберегти кращі кадри та залучити нових висококваліфікованих фахівців;
 • залучити вигідні інвестиційні ресурси на стабільних довготермінових умовах для вирішення завдань модернізації та розвитку виробництва.

При цьому:

 • пенсійні внески не включаються до оподаткованого доходу при нарахуванні податків з доходів фізичних осіб,
 • на них не нараховуються відрахування в соціальні фонди,
 • пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду включаються до валових витрат у межах нормативів, визначених законодавством.

Участь в недержавному пенсійному фонді «Дністер» дає Вам можливість подбати про своє майбутнє самостійно.

При цьому:

 • Ви маєте можливість визначити розмір своїх пенсійних внесків та пенсійний вік, після досягнення якого Ви маєте право на отримання пенсійної виплати. Визначений Вами пенсійний вік може бути меншим або більшим від пенсійного віку, що надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше, ніж на 10 років,
 • Розмір Вашої додаткової пенсії залежить виключно від накопичених Вами пенсійних коштів та прибутку, отриманого від їх інвестування,
 • Ви маєте право передати свої пенсійні накопичення у спадок та заповідати згідно із законодавством,
 • Пенсійні внески не оподатковуються податком з доходів фізичних осіб у межах нормативів, визначених законодавством,
 • Ви контролюєте стан свого пенсійного рахунку протягом терміну дії пенсійного контракту та договору на виплату пенсії на визначений строк.